Om oss

Informasjon om Miljø Solution AS

Miljø Solution AS er en offentlig godkjent renholdsvirksomhet og har i tillegg lang og bred erfaring gjennom eiere, ledelse og medarbeidere. Vi mener oss absolutt rustet for å kunne gjennomføre renholdsoppdrag hos dere, etter de erfaringene vi har.

Hva står vi for?

Kunnskap og erfaring er en nøkkelfaktor for å gi både oss selv, våre medarbeidere og våre samarbeidspartnere trygghet for at vi leverer som avtalt.

Gjennom å sette pris på og bry oss om våre samarbeidspartnere vil dette bidra til utvikling og bedre resultater.

Gjennom Punktlighet og ordholdenhet i alt vi gjør skaper dette tillit mellom oss og våre samarbeidspartnere.

For oss er det viktig å løse oppgavene riktig første gang for å bidra til utvikling og bedre resultater for våre samarbeidspartnere.

Forretningside

Miljø Solution AS skal levere renholdstjenester til private bedrifter og det offentlige marked med basis i våre grunnleggende verdier.

Marked

Det skal være fokus på private og offentlige virksomheters behov for å få utført renholdstjenester samt rådgivning og konsulentvirksomhet forbundet med definering av renholdbehov og kompetanse.

Tjenester & Produkter

Miljø Solution AS skal utvikle og levere alle typer renholdstjenester.  Med basis i renholdsfaglig kompetanse, egne kvalitetsstandarder og virksomhetenes behov, skal Miljø Solution AS utvikle tjenester og løsninger for definering, etablering, gjennomføring, oppfølging, styring og optimalisering av renholdstjenester, samt avklaring og oppbygging av nødvendig kompetanse.

Kvalitet

For Miljø Solution AS er kvalitet den viktigste faktoren for å lykkes. Renholdskvalitet er ofte subjektivt og handler om brukernes forventninger. Som kunde av Miljø Solution AS vil dere som kunde og samarbeidspartner, få en fast kontaktperson å forholde dere til, det vil bli tatt månedlige kvalitetskontroller.. Vi legger opp til møter der vi gjennomgår hvordan dere som kunde opplever kvaliteten og behov for eventuelle ekstratjenester.

Miljø

For oss i Miljø Solution AS er miljø en viktig faktor, derfor velger vi samarbeidspartnere som også er opptatt av dette.          Vår samarbeidspartner på rekvisita og kjemi har sterkt fokus på miljø og hele produktserien vi bruker er miljømerket. Når det gjelder matter og mopper er vår leverandør et miljøfyrtårn vaskeri. Våre rengjøringsmetoder belaster miljøet minimalt og vi tilstreber å forbedre oss gjennom økt bruk av mikrofibermopper samt moderne og innovative metoder.

Rekruttering

Hos oss kan renholderne være trygge på at de ikke får oppdrag som er underpriset.
Underprising sørger for at renholderne må jobbe i ett umenneskelig tempo for å levere avtalt kvalitet, kvaliteten synker og man får sykemeldinger. Det ender alltid opp med ett kortvarig og vanskelig kundeforhold, samt misnøye blant renholderne. Renholderne er våre viktigste ansatte og vi prioriterer derfor alltid dem foran våre kunder. Det er vårt ansvar å verne om en ellers så utsatt yrkesgruppe.
Vi er tro mot våre ansatte og vår visjon.
Derfor vil du som kunde kunne være trygg på at vårt tilbud ivaretar alles interesser.
Vi ønsker å gå foran som ett godt eksempel ved å effektivisere ved bruk av riktig utstyr og metoder.