Renhold Butikk

Øk trivsel for både kunder og ansatte med regelmessig rengjøring

Vi vet at å holde en butikk ren for støv og diverse grums som blir dratt med inn fra ute, er ytterst viktig for å ivareta butikkens bilde. Ved jevnlig renhold vil en kunne minke slitasje og skape en hyggeligere atmosfære for både de ansatte og for kunden. Dessuten gir renhold butikk Oslo en helsefremmende effekt.