Highspeed (polering av gulv)

Vedlikehold av polishbehandlende gulv

For å bevare polishhinnen anvender man hovedsakelig 3metoder:

Tørrpolering

Dette utføres med high speed-maskin eller super highspeed-maskin og hvit poleringpad. High speed-maskiner har enomdreiningshastighet på 300-500 rpm, og super high speed på 800-1200 rpm.

Når vi polerer “smelter” vi sammen det øverstelaget av polishhinnen og jevner ut ripene.

spray polishen på gulvet
Poler med maskin med 300-500 rpm. Med rød pad. Det erviktig å ikke bruke
paden for lenge.Det vil ellers komme smuss ned i polishen.
Gulvet blir på denne måten renset og polert samtidig.
Spraypolishen avsetter et nytt, tynt slitesjikt pågulv